Laadukkaat ratkaisut ympäristöystävällisesti

Laatustandardit

Soft Diamond Oy:ssä on käytössä ISO 9000 -laatustandardin mukainen laatujärjestelmä, joka on vuosisopimusasiakkaiden auditoima.

Ympäristöystävälliset tavoitteet ja näkökulmat

Soft Diamond Oy:n tavoitteena on toimittaa korkealuokkaisia tuotteita, jotka ovat asiakkaiden tarpeiden mukaisia ja kestävät käytössä pitkään. Tämä tavoite määrittelee ensisijaisesti myös yrityksen ympäristöohjelman tavoitteet.

Kestävät tuotteet, korkealuokkaiset valmistusmateriaalit ja ympäristöä huomioon ottavat prosessit ovat tärkeä osa yrityksen toimintaa. Muovimateriaalit, joita käytämme tarjoavat kestävän ja näin myös ympäristöystävällisen ratkaisun asiakkaidemme tilaamiin tuotteisiin.

Soft Diamond Oy kehittää jatkuvasti tuotteitaan siten, että niiden elinikä on pitkä. Tuotannossa seurataan sen ympäristövaikutuksia. Valmistuksessa on vähennetty ympäristöä kuormittavien raaka-aineiden ja haitallisten kemikaalien käyttöä.

Soft Diamond Oy noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä ja ohjeistusta ympäristönhoidosta. Energian kulutusta ja jätteiden määrää prosesseissa pyritään minimoimaan. Myös raaka-aineiden ja tarvikkeiden hankintaan liittyvät ympäristölliset näkökohdat huomioidaan aina yksityiskohtaisesti.